Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rakovník
Monografie
    geologická mapa 12-14 Rakovník
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-14 Rakovník
    Ilmenites from the Tertiary deposits of the Relict between Rakovník and Velká Černoc(so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Rakovník 12-14, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Rakovník 12-14, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1214 Rakovník
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-14 Rakovník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
Článek
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Late Bolsovian floras preserved as compressions from Lubná near Rakovník (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)(Abstract)
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)