Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Reakce
Monografie
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Článek
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze.