Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Reaktivita
Článek
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem