Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Recenzovaný
Monografie
    Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011