Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Recenzovaných
Monografie
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia