Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Referátů
Monografie
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16.semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů,
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
    Sborník referátů Družicové metody v geodezii
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Sbornik referatu VI Konferencje naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i poziemnych"
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina".
    Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů
    Sesuvy, člověk a krajina. Sborník referátů a prezentací z odborného semináře
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl)
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
    Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
    VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
Článek
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve