Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Refrakčních
Článek
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov