Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regenerácie
Článek
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5