Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regenerace
Monografie
    Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Regenerace měst 2008 : lidé a místa
Článek
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Kolapsy a regenerace společnosti : civilizace jako konečná a přechodná záležitost
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
Seriál
    Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl