Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regiony
Monografie
    České a slovenské regiony na počátku 3. millenia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    Krajina-životní prostředí, regiony
    Regiony - časoprostorové průsečíky?
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
Článek
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007-2013.