Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regrese
Článek
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)