Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Reinjektáže
Článek
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy