Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rekultivacím
Článek
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím