Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Revitalizačních
Článek
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření