Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Revitalizaci
Monografie
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Článek
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
Seriál
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou