Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rezervace
Monografie
    Dívčí Kámen : přírodní rezervace a historický vývoj osídlení : sborník příspěvků
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
Článek
    50 let rezervace Prachovské skály
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les
    Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy)
    Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy