Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rezy
Článek
    Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát