Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Riftu
Článek
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle