Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rizika
Monografie
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby
    Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2312 Ledeč nad Sázavou
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2314 Pelhřimov
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2323 Jihlava
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2324 Polná
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2332 Kamenice nad Lipou
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2334 Jindřichův Hradec
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2341 Třešť
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2342 Třebíč
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2343 Telč
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2344 Moravské Budějovice
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2413 Bystřice n.P
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2431 Velké Meziříčí
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2433 Moravský Krumlov
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 3312 Nová Bystřice
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 3321 Slavonice
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 23141 Havlíčkův Brod
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1142 Manětín
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1144 Nýřany
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1213 Jesenice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1214 Rakovník
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1223 Kladno
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1224 Praha
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1231 Plasy
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1232 Zdice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1233 Plzeň
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1234 Hořovice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1241 Beroun
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1313 Brandýs nad Labem
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2122 Holýšov
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2211 Přeštice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2243 Vodňany
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2244 Hluboká nad Vltavou
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3222 České Budějovice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3224 Trhové Sviny
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3242 Rožmberk
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3313 České Velenice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3331 Pohoří na Šumavě
    Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    RIZIKA V INŽENÝRSKÉ GEOLOGII
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
    Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika
    Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací
    Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    B6.3.1 Mapa prognózy radonového rizika
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mořská přírodní rizika - hrozba i pro střední Evropu ?
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
    Přírodní katastrofy a rizika
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Spolehlivost map radonového rizika - Česká Republika
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice