Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ročník
Monografie
    3. ročník konference Kras
    Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. 17. ročník
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geomorphologia Slovaca. Číslo 2, Ročník 6
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava
    HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Přírodopis 1. pro 6. ročník základní školy
    Přírodopis I. Učebnice přírodopisu pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. 1
    Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy
    Speleofórum, 1. ročník konference Kras
    Speleofórum, 3. ročník konference Kras
    Speleofórum 2007. Ročník 26
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Spelofórum, 2. ročník konference Kras
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
Článek
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice