Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožná
Monografie
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
    Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
Článek
    Anhydrite-bearing rocks from the Rožná district (Moldanubian Zone, Czech Republic): High grade metamorphosed exhalite?
    Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
    Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic)
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    K historii mineralogické lokality Rožná
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Use of physical models for the determination of optimum systems of mining od Rožná ore deposit
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná