Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožné
Monografie
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Článek
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Hydroxylherderit z Rožné
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"