Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rochovce
Článek
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)