Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rokoch
Článek
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Novobanské baníctvo v rokoch 1810-1887
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Slovenská seizmológia v rokoch 1971-1980
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985