Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Roky
Monografie
    Geologická bibliografie České republiky za roky 2002 a 2003 - Abstrakta + Doplňky
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
Článek
    Autorský a věcný register za roky 1953-1982
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950