Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ropných
Článek
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Svět prázdných ropných děr
    Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech