Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ropu
Článek
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii