Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rostlinných
Článek
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně "U ručiček"
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu