Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozdružování
Článek
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Rozdružování a faktorová analýza
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin