Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozklad
Článek
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Tepelný rozklad zeolitů
    Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Termický rozklad tetraedritového minerálu
    Waveletový rozklad seismologických signálů