Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozkladu
Článek
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu