Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozložení
Monografie
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
Článek
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí