Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Roztoků
Monografie
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Článek
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou