Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozvojové
Monografie
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
Článek
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006