Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rozvolněných
Článek
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu