Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rudního
Monografie
    Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
Článek
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    IS zlatohorského rudního revíru
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Minerály březohorského rudního revíru
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Ramenonožci podolského rudního horizontu (svrchní ordovik, Barrandien)
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu