Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rudním
Monografie
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
Článek
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru