Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rudných
Článek
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geologo-mineralogičeskije osobennosti krupnych mestoroždenij urana (na primerach Pršibramskogo i Strel'covskogo rudnych polej)
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vznik podmořských rudných ložisek
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zemské a odpadní teplo na rudných dolech
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
Seriál
    Geologija rudnych mestoroždenij