Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rule
Článek
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)