Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rybí
Článek
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii