Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ryolitu
Monografie
    Mapa porozity teplického ryolitu
    Mapa radioaktivity teplického ryolitu
Článek
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Stavba tělesa teplického ryolitu