Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rzezbie
Článek
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997