Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Série
Monografie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001
Článek
    Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorphose in der suedlichen Monotonen Serie, Niederoesterreich
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
Seriál
    Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A
    Comptes rendus de l'Académie des sciences Paris. Série II, Sciences de la Terre et des Planetes
    Časopis Slezského muzea. Série A
    Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
    Časopis Slezského zemského muzea, série A
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Přírodní vědy
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
    Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A
    Documents des Laboratoires de géologie Lyon, hors série
    Giornale di Geologia. Serie 3
    INSUGEO, Serie Correlación Geológica
    Lynx. Mammaliologický časopis. Nová série
    Lynx. Nová série
    Mémoires de la Société géologique de France. Nouvelle série
    Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série
    Rendiconti della Societa geologica italiana. Nuova serie
    Serie Correlación geológica : Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
    Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie B, Geologie und Paläontologie
    Sveriges Geologiska Undersökning. Serie Ca