Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sr
Monografie
    Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
Článek
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Early Carboniferous Rb - Sr mica - whole rock ages of phases of medium- and low-pressure metamorphism in the Saxothuringian zone, western Bohemia
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Mid-Late Devonian arc-type magmatism in the Bohemian Massif: Sr and Nd isotope and trace element evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results.
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Rb - Sr - dating of acid subvolcanic dyke rocks - final magmatic products of the Moldanubian Batholith
    Rb - Sr dating method
    Rb - Sr dating of the topaz - bearing muscovite granite stock Homolka, Moldnubian Batholith
    Sr and Nd isotope study of some volcanic and plutonic rocks from Bohemia and Moravia
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in Southern Bohemia
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
    Sr isotope and chemical constraints on the deep structure below the Bohemian Massif
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Sr isotopes in trachytic rocks of Bohemia
    Sr isotopes of some trachytes and cognate rocks from northern Bohemia
    Sr Isotopic Composition of Mantle Peridotite Xenoliths from the Erzgebirge: Evidence for Ancient Mantle Metasomatism?
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR