Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    SSSR
Článek
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Metodické příručky ke geologickému mapování v měřítku 1:50 000 v SSSR
    Ministr geologie SSSR v Československu
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Největší jeskyně a propasti v SSSR
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR