Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sabugalit
Článek
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Sabugalit z Nového Fojtova