Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Salvadoru
Monografie
    Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru
    Geologický výzkum přírodních rizik v severozápadním Salvadoru v departamentu Santa Ana
    Předběžná geologická mapa jižního okraje San Salvadoru
    SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
Článek
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí