Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sauria
Článek
    Lizards (Reptilia: Sauria) from the lower Miocene locality Dolnice (Bohemia, Czechoslovakia)
    Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae)
    New finds of lizards (Reptilia, Sauria) from the Lower Miocene of Central Europe
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky