Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sborník
Monografie
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce005
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
    3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
    6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
    6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků
    9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt
    10. KVARTÉR. Sborník abstraktů
    11. KVARTÉR - Sborník abstrakt
    11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář : sborník příspěvků
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
    14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt
    15. kvartér 2009 : sborník abstrakt
    16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků
    18. kvartér : sborník abstrakt
    19. kvartér : sborník abstrakt
    19. Kvartér. Sborník abstrakt
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků)
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
    Atmosférická depozice 2004. Sborník příspěvků
    Biodegradace III. Sborník semináře
    Bioklima 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Brno a geologie : sborník příspěvků
    CHISA 2003. Sborník 1
    Chrudimský vlastivědný sborník
    Chrudimský vlastivědný sborník č. 15
    Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16.semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
    Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Dívčí Kámen : přírodní rezervace a historický vývoj osídlení : sborník příspěvků
    Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků
    Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen - sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně
    Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek
    Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Extrémy počasí a podnebí. Sborník abstraktů a CD ROM s články
    Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Fyzickogeografický sborník.
    Fyzickogeografický sborník . 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost
    Fyzickogeografický sborník. 1
    Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace
    Fyzickogeografický sborník. 2, Kulturní krajina
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Fyzickogeografický sborník 3
    Fyzickogeografický sborník 4
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
    Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů
    Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS
    Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
    Geomorfologický sborník
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 1
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 2
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    Geomorfologický sborník 3
    Geomorfologický sborník 4
    Geomorfologický sborník 5
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
    Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    Geomorfologický sborník 7
    Geomorfologický sborník 7. Sborník abstraktů
    Geomorfologický sborník. 8
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
    Geomorfologický sborník 8. Book of abstracts
    Geomorfologický sborník 9
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník. 11
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého.
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek
    I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom.
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Jesenicko -vlastivědný sborník
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů
    Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Kvartér 2009 /15./ Sborník abstraktů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Lidé a ekosystémy : sborník přednášek
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
    Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    MATLAB 2000. Sborník příspěvků 8. ročníku konference
    MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference. 2.
    Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika.
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Mikroklima porostů. Sborník ze semináře
    Mikroskopie 2002. Sborník přednášek
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3
    Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1
    Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003
    Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků
    Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2004: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2009. Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů z konference
    Moravskoslezské paleozoiukum 2007. Sborník abstraktů
    Naučno-techničeskij sbornik po geodeziji, aerokosmičeskim sjomkam i kartografiji. Fizičeskaja geodezija
    Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
    Niva z multidisciplinárního pohledu IV., sborník rozšířených abstrakt,
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
    Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Prales Polom. Sborník prací Železné hory
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3
    Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Pseudokrasový sborník
    Pseudokrasový sborník. sv. 1
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Réva a krajina : sborník přednášek
    Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt
    Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference
    Říční krajina /6./ Sborník příspěvků
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Řízení procesů. Sborník přednášek
    Sanace 2003. Sborník přednášek
    Sanace 2007. Sborník přednášek
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí 2013. sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek
    Sanace. Sborník přednášek
    Sborník
    Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Sborník 1
    Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
    Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94"
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie
    Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii
    Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary
    Sborník 4. geologické konference
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu
    Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
    Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice
    Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice
    Sborník 33. konference EAN'95
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství
    Sborník 2000
    Sborník 2004
    Sborník abstrakt
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti
    Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol
    Sborník abstraktů
    Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník
    Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008.
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004
    Sborník abstraktů Konference o moravském paleozoiku, Brno, únor 2006
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001
    Sborník abstraktů studentské geologické konference 2002
    Sborník abstraktů studentské geologické konference Brno 2004
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
    Sborník abstraktů z konference Svahové deformace a pseudokras
    Sborník anotací
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
    Sborník Česká věda a technika 20.století v mimoevropském světě
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník geologických věd-Antropozoikum
    Sborník Geotechnické symposium
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
    Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí
    Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí
    Sborník inženýrské seismologie
    Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému"
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.)
    Sborník konference
    Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
    Sborník konference Krizový management
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum
    Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference
    Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov
    Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000
    Sborník mezinárodní vědecké konference /11./
    Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005
    Sborník Mineralogicko-petrologické Sympózium 'Magurka '2000'
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
    Sborník prací ze semináře
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník přednášek METAL 97
    Sborník přednášek Sanace 2009
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010
    Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc
    Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře
    Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník příspěvků 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář
    Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR
    Sborník příspěvků 21. ročníku konference
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice
    Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků z konference "Říční krajina"
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze
    Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách.
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
    Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
    Sborník referátů Družicové metody v geodezii
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Sbornik referatu VI Konferencje naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i poziemnych"
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina".
    Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Sborník semináře "Mikroelementy 95"
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník sluneční soustava
    Sborník statí XXIX. Dnů radiační ochrany
    Sborník Studentské geologické konference 2005
    Sborník studentské geologické konference Brno 2005
    Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy, 2. díl
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Sbornik trudov meždunarodnoj konferenciji "Chimija na rubeže tysjačeletij"
    Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
    Sborník z konference
    Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů
    Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů
    Sborník Západočeského Muzea v Plzni
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze semináře "Úlohy moderní geodézie"
    Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
    Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Sesuvy, člověk a krajina. Sborník referátů a prezentací z odborného semináře
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    SLT 2002. Sborník třetího semináře o Linuxu a TEXu - SLT 2002
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl)
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
    Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů
    Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů
    Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů
    Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů
    Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů
    Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
    Svahové deformace a pseudokras 2007: Elektronický sborník abstraktů a prezentací
    Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Vlastivědný sborník Mělnicka
    Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
    XII. národní hydrogeologický kongres - sborník
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků
    Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zlatý Kůň Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Článek
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník semináře Úlohy moderní geodézie. Vojenský zeměpisný ústav, 21.-25.2.1994
Seriál
    Acta Rerum Naruralium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.)
    Acta rerum naturalium (Přírodovědný sborník Vysočiny)
    Geofysikální sborník
    Geofyzikální sborník
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie: sborník České geografické společnosti
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
    Mykologický sborník
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
    Příroda : sborník prací z ochrany přírody
    Přírodovědecký sborník
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník Československé geografické společnosti
    Sborník Český kras
    Sborník geologických věd
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
    Sborník geologických věd. Geologie
    Sborník geologických věd. Geologie, Mineralogie
    Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
    Sborník geologických věd. Paleontologie
    Sborník geologických věd. Technologie-geochemie
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
    Sborník GPO
    Sborník Jihočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
    Sborník Muzea Českého ráje
    Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly
    Sborník Národního muzea řada B Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
    Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
    Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M)
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L
    Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
    Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu
    TERRA. Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Vlastivědný sborník Mělnicka
    Vlastivědný sborník Podbrdska
    Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd přírodních
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních