Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Scheelitu
Monografie
    Prognózy scheelitu (Au)
Článek
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách